Ett obebott hus

Obebodda hus - en hållbar outnyttjad tillgångEn del av projektet Lev din dröm fokuserar på att ta till vara på obebodda hus på vår landsbygd. Ett initiativ som från början kommer från Örnsköldsvik, men som vi fått mycket uppmärksamhet för.

När vi, Jennifer och Karin tillträdde våra tjänster i januari 2017 märkte vi snabbt att det stod många hus som tycktes övergivna eller obebodda på vår landsbygd. Samtidigt fick vi till oss från många av våra möten med landsbygdsbefolkningen att det krävdes nybyggnation och fler boendemöjligheter på landet för att skapa flyttkedjor. Vi visste också många som var intresserade av att flytta till Falkenbergs landsbygd, men stötte på en del problem när vi försökte utreda möjligheterna till att bygga nya hus.

Under en studie- och inspirationsresa till Örnsköldsvik kom vi i kontakt med deras husinventering, där man hade skickat ut ett brev till de fastighetsägare som ägde ett hus men inte var skrivna i huset. Vilken smart idé! Vi ville göra samma sak!
Att ha tomma hus stående var ingen smart lösning, och kunde Örnsköldsvik så kunde vi. Sagt och gjort, vi tog fram en lista över hus som fanns på öster sida om motorvägen som går igenom vår kommun, som hade avlopp men där fastighetsägaren inte var skriven på fastigheten. Totalt visade listan 1 300 fastigheter. Alla var såklart inte helt obebodda, utan en del var sommarstugor, men där fanns också ödehus, övergivna hus, avstyckade gårdar och annat som kunde räddas och väckas ur sin törnrosasömn.

Sedan dess har vi på flera olika sätt försökt få loss dessa hus till uthyrning eller försäljning. Vi har bland annat skickat ut ett vykort där vi frågat fastighetsägarna om de vet att deras hus kan få ett nytt liv och om de är intresserade av att göra något med fastigheten.
Vi sålde in arbetet till SVT Halland som gjorde ett reportage som också sändes i Rapport, vilket gav oss ett enormt nationellt genomslag.

Totalt har vi fram till idag, april 2019, fått loss 45-50 fastigheter. 30 av dem har fått nya ägare eller hyresgäster.
Vi har idag en lista med ca 20 fastigheter som vi fått loss och som vi i detta nu försöker matcha mot den lista av ca 120 entreprenörer som uppgett att de är intresserade av att flytta hit.

Behöver vi säga att detta är ett drömjobb?

Det känns som ett totalt win-win-koncept där gamla hus kommer till användning, företagare får chansen att göra verklighet av sin dröm, och landsbygden befolkas på nytt vilket gör att vi förhoppningsvis kan behålla vår kommunala och kommersiella service.
Husinventeringen och arbetet med att lyfta befintliga entreprenörer som får visa på landsbygdens möjligheter har visat sig vara precis så slagkraftigt och gett precis den energiinjektion som vi hoppades på. Och det gör vårt jobb till ett utmanande men underbart drömjobb.

Vårt arbete har fått ett nationellt genomslag och vi har blivit kontaktade av många kommuner, regioner, föreningar och konferenser, vilka vill veta hur vi gjort för att kunna göra ett liknande arbete. Vi berättar gärna mer, så tveka inte kontakta oss om du vill ha mer information om projektet Lev din dröm FBG.

Om projektet

Lev din dröm FBG är ett projekt från näringslivsavdelningen på Falkenbergs kommuns med syftet att marknadsföra Falkenbergs landsbygd som den perfekta platsen att bo och verka på. Falkenberg har ett bra läge, har ett av landets bästa företagsklimat och är en kommun som man kan räkna med. Välkommen du också!

Kontakta oss

Näringslivsavdelningen
Falkenbergs kommun
Stadshuset
311 80 Falkenberg

@levdindromFBG

facebook.com/levdindromfbg