• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ägare skyldig vårda sitt hus - enligt PBL får hus inte förfalla


Det är dyrt att äga, sägs det ibland. Och när det gäller fastigheter är det precis så. För äger du ett hus, måste du ta hand om det enligt svensk lag.

Det senaste året har uppmärksamheten kring ödehus blossat upp ordentligt i Sverige. Ödehusen har på sätt och vis fått ett varumärke och många väljer att rädda ett ödehus från sin törnrosasömn för en billig peng istället för att köpa något som är välskött.

Men. Vad få vet är att ödehus faktiskt inte får stå och förfalla – ägaren måste ta hand om dem enligt plan- och bygglagen. I plan och bygglagens 8:e kapitel14§ står att läsa

”Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.”

Detta bestämde vi oss för att nysta lite i. Vad innebär egentligen dessa rader? Kan det vara så att det förbjudet att äga ett hus man inte tar hand om?
Ja, nästan. I korta drag betyder detta att som äger ett hus måste sköta om det så att det inte förfaller. Ett hus med hål i taket, ett trasigt fönster eller med avstängd värme, tar snabbt skada och riskerar att förfalla. Den som låter huset bara stå, kan straffas med vite.

Dock har Sveriges alla kommuner inget uppsökande uppdrag, men däremot ska man ta emot anmälningar som gäller hus som förfaller. Får kommunen in en anmälan, ska man undersöka det anmälda objektet och informera ägaren som i värsta fall kan få vite om inte skadorna åtgärdas.
Men detta är något som få tycks veta om.

I Falkenberg har vi sett ödehusen, eller de obebodda husen, som en dold tillgång för att kunna lösa bostadskrisen. Genom en inventering av tomma hus på landsbygden har flera förfallna hus fått nya ägare och räddats från sin törnrosasömn. Det är ett winwin-koncept som flera kommuner i landet nu tagit efter.

Hur många hus som idag står tomma i Sverige vet vi inte. Men de är många. Historierna kring varför de blivit övergivna är förmodligen lika många som husen. Men tittar man på de allt starkare trenderna i samhället, där hållbarhet och återbruk går hand i hand med trenden att vilja bo på landet, borde dessa hus kunna vara en dold tillgång för hela Sverige.

Fler boende är nyckeln till att fler byar ska leva, och ett måste för att kunna utveckla och behålla såväl kommersiell som kommunal service. Så att se över de många hus som står tomma i Sverige kan vara ett både hållbart och bra sätt att möjliggöra en levande landsbygd.

Så ut och rädda ett ödehus nu!

Print

Om projektet

Lev din dröm FBG är ett projekt från näringslivsavdelningen på Falkenbergs kommuns med syftet att marknadsföra Falkenbergs landsbygd som den perfekta platsen att bo och verka på. Falkenberg har ett bra läge, har ett av landets bästa företagsklimat och är en kommun som man kan räkna med. Välkommen du också!

Kontakta oss

Näringslivsavdelningen
Falkenbergs kommun
Stadshuset
311 80 Falkenberg

@levdindromFBG

facebook.com/levdindromfbg